РЕКЛАМА
ВІД МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
ДО ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КОМПАНІЙ
1С:Бухгалтерія (усі версії)
1 (^Підприємство 8
Управління виробничим підприємством
Кращі галузеві рішення: к
а »
1С:ФРАНЧАЙЗІ
Будівництво
Виробництво
Сільське господарство
Авто (сервіс, салон, АТП)
Торгівля та послуги
Супермаркет
Рекламна агенція
Туристична агенція
Готельне господарство
Ресторан - Бар - Кафе
Для менеджера
Управління продажем (CRM)
Планування та бюджетування
Фінансовий
та маркетинговий аналіз
Бюджетні установи
Комунальне господарство
Навчальні та медичні заклади
Органи місцевого
самоврядування
iU & g
-
*
І
'
Щ
Компанія ЕККАУНТ
www.account.kiev.ua
(044)531-12-02
(044)531-12-03
offlce@accountklev.ua
БЕЗКОШТОВНО
Ш
• Демонстрація
• Встановлення
• Курси навчання
• Відеокурс на СО
• Лінія консультацій
• Підключення клієнт-банку
• Поновлення під законодавство
• Електронні звіти до податкової
• ЛІга-Закон, Д-К щомісяця на СО
н
н
н
н
п
н
н
в
п
м
Найавторитетніше бухгалтерське видання в Україні
газета
«Бухгалтерія»
презентує новий збірник систематизованого законодавства
Податок
на
прибуток:
нормативне забезпечення
Укладач
- Інна Журавська,
редактор газети
«Бухгалтерія»
Податок на прибуток по праву належить до найважливіших податків нашої держави, адже це
одне з основних джерел доходів державної казни. Конкурувати з ним може хіба що податок на
додану вартість.
Оподаткування прибутку-особлива податкова система в загальній системі оподаткуван-
ня України, така собі держава в державі. Підставою для такого твердження є численні
нормативно-правові акти, розроблені Кабінетом Міністрів України, ДПАУ, міністерствами
й відомствами на виконання вимог Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств». Таких нормативно-правових актів більше п'ятдесяти, і практично всі вони
будуть включені до збірника. Водночас кількість листів і роз'яснень з питань оподаткування
прибутку, підготовлених державними органами, давно вже обчислюється тисячами. Для
збірника буде відібрано найбільш важливі й цікаві з них, такі, що розкривають особливості ведення
податкового обліку як звичайними платниками податку на прибуток, так і окремими категоріями платників податків, зокрема,
неприбутковими організаціями та установами, постійними представництвами нерезидентів, банками і небанківськими
фінансовими установами, страховими компаніями тощо.
Збірник «Податок на прибуток: нормативне забезпечення» продовжить цикл «нормативних» збірників систематизованого
законодавства. Нагадаємо, що раніше вийшли друком збірники «ПДВ: нормативне забезпечення» (липень 2006 року) та «ПДФО:
нормативне забезпечення» (листопад 2008 року).Таким чином, постійні передплатники збірників систематизованого законодав-
ства матимуть повний комплект нормативно-правових актів з трьох основних податків - трьох «китів» оподаткування.
■Збірник отримають у січні передплатники Б ІЗ Н Е С -К О М П Л Е К Т У , БУ Х Г А Л Т Е Р ІЇ (зі збірником систематизованого законодавства)
та З Б ІР Н И К А С И С Т Е М А Т И З О В А Н О Г О ЗА К О Н О Д А В С Т В А .
Крім того, на збірник можна оформити окрему передплату у філіях Агентства передплати та доставки «Бліц-Преса»
(телефони філій — на сторінках газет «Бизнес» і «Бухгалтерія»)
яшашшшашашшшш
предыдущая страница 2 Бухгалтерия 2009 03 читать онлайн следующая страница 4 Бухгалтерия 2009 03 читать онлайн Домой Выключить/включить текст