р е к л а м
а
^
Програмні продукти системи «1С:Підприсмство»:
ГД
для автоматизації бухгалтерського
і податкового обліку:
5» 1С:Бухгалтерія 8
*1 Додатковий комплект оперативної
управлінської звітності до 1С:Бухгалтерії 8!
для комплексної автоматизації оперативного,
бухгалтерського, податкового, кадрового обліку:
і» 1С:Управління виробничим підприємством для України
і» 1С:Управління торговим підприємством для України
1С:Консолідація
Спеціалізовані
галузеві рішення:
і» Будівництво
Приватне підприємство
і» Торгівля та послуги
Авто (сервіс, салон, АТП)
і» СЯМ
Ы Бюджетні установи
ы Ресторан + Бар + Кафе
Ы Облік податку на рекламу
Для тих, хто вже придбав програму «1С» версій 7.7 або 8
Якщо Ви вже маєте будь-який ліцензійний продукт 1С, звертайтеся
до нас щодо якісної підтримки.
Перехід з версії 7.7
Постійно діюча знижка до 50% за умови апгрейду з версії 7.7 на версію 8!
При цьому можливе перенесення даних, версія 7.7 залишається у Вас!
Спеціальна пропозиція! Дзвоніть 292-26-62!
—і БІЗНЕС
1
С :Ф РА Н Ч Д Й ЗІ
А РХІТЕКТО Р
БІЛЬШЕ
ЧАСУ
ДЛЯ
ІДЄЙ
Наші координати:
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4в,
оф. 132 (м. Лівобережна),
тел.
(044) 292-26-62 (багатоканальний)
Б У Х Г А Л Т Е Р ІЯ зап рош ує на СЕМ ІН АР
Фінансова та оперативна оренда:
від простого до складного
а
0
X
1
0)
и
І
О
a .
b.
о
а
с
27 березня 2009 року, м.Київ
І. Оперативна оренда
1. Податково-облікові особливості договорів оренди майна.
2. Попередній договір оренди: коли і як застосовувати.
3. Податкові проблеми оренди недобудованого майна.
4. Особливості оренди квартири під офіс: умови та наслідки.
5. Як визначити звичайну ціну орендної плати.
6. Оренда державного й комунального майна.
7. Оренда майна у нерезидентів.
8. Оренда майна у фізичної особи (працівника підприємства, суб’єкта підприємницької діяльності).
II. Ф інансовий лізинг для
лізингоодерж увача
1. Правильно складений договір - запорука мінімізації облікових проблем.
2. Податковий облік (отримання об'єкта, лізинговий платіж і його складові).
3. Бухгалтерський облік (лізинговий платіж, отримання об’єкта з його подальшим викупом, отримання
об’єкта з його поверненням орендодавцю).
Лектори: Олена САМАРЧЕНКО, Тетяна СУШАЛЬСЬКА,
редактори газети
БУХГАЛТЕРІЯ
Заявки на участь у семінарі приймаються за тел./ф аксом (044) 205-51-09 та тел. (044) 205-51-08
С е м ін ар відбудеться
у приміщенні ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ* за адресою: м.Київ, вул.Сергієнка, 18
(їхати від станції метро «Чернігівська» трамваями № 22, 23, 33 до зупинки «Карельський провулок»).
П о чато к сем ін ар у - о
10.00,
р еєстр ац ія - з
9.30.
П овна вар тість се м ін ар у -
600 грн.
(з П Д В).
Для передплатників -
знижки.
Д о в а р то сті сем ін ар у входять лекц ія, о б ід у день зан ять.
В и даю ться о р и гін а л и б ухга л те р сь к и х д о кум ен тів.
предыдущая страница 1 Бухгалтерия 2009 11 читать онлайн следующая страница 3 Бухгалтерия 2009 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст