О Д Е Р Ж А Н И Е
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА:
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Слово редактора
Закон Украины.
.............................................
от 17.09.2008 г. № 514-У «Об акционерных
обществах»
8
9
Разъяснение.
................................................
44
Государственной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку Украины от 17.02.2009 г.
№ 3 «О порядке применения отдельных положе-
ний Раздела XVII «Заключительные и переходные
положения» Закона Украины «Об акционерных
обществах» в связи со вступлением его в силу»
Закон об акционерных обществах: .
.....
46
игра по новым правилам
/И.Львова/
Судьба «старых» А О .
..................................
50
в новых условиях
/Л. Белкин/
Увеличение уставного капитала АО: .
..55
правила — новые, а учет — «старый»
/ Е Кушина/
Активы АО: борьба за «чистоту*.
..............
60
/И.Губина/
Годовая отчетность «акционерок»:.
.......
64
пока что без изменений
/Е.Куш ина/
«Антирейдерские» ожидания:.
.................
69
оправдал ли их новый Закон?
/М . Белкин/
О тветственность.
......................
74
за правонарушения на рынке
ценных бумаг
Реклама
Найавторитетніше бухгалтерське видання в Україні
газета «Бухгалтерія»
презентує новий збірник систематизованого законодавства
Підприємство і автомобіль: секрети обліку
Укладач
- Тетяна СУШАЛЬСЬКА,
редактор газети
«Бухгалтерія»
Уявити собі сучасне підприємство без автомобіля просто неможливо. І без перебільшення
можна сказати, що автомобіль, незалежно від того, власний він чи орендований, є одним з
найскладніших об'єктів обліку і потребує від підприємства постійної уваги й гарної орієнтації у
величезній кількості нормативних документів і роз'яснень державних органів.
БУХГАЛТЕРІЯ вже вкотре звертається до «автомобільної»
«
тематики,
оскільки
на
практиці
придбання,
оренда,
страхування,
експлуатація,
продаж
чи
інше
вибуття
А Й '
-
І
/
автомобіля
викликають
численні
запитання
навіть
у
.
.
досвідчених бухгалтерів.
, -V
Отже, настав час зібрати докупи всю нормативну і
)
аналітичну інформацію в максимальному обсязі. Саме так ми
бачимо збірник «Підприємство і автомобіль: секрети обліку».
Маємо
надію, що читачі
належним чином оцінять його
актуальність і повноту.
Збірник отримають у квітні передплатники БІЗНЕС-КОМПЛЕКТУ, БУХГАЛТЕРІЇ
(зі збірником систематизованого законодавства)
та ЗБІРНИКА СИСТЕМАТИЗОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
Крім того, на збірник можна оформити окрему передплату
у філіях Агентства передплати та доставки «Бліц-Преса»
(телефони філій —
на сторінках газет «Бизнес» і «Бухгалтерія»)
Ш И Ш ]
БУХГАЛТЕРІЯ
4
БУХГАЛТЕРИЯ N5 12(843) Ш 23 МАРТА 2009 ГОДА
предыдущая страница 2 Бухгалтерия 2009 12 читать онлайн следующая страница 4 Бухгалтерия 2009 12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст