РЕКЛАМА
БУХГАЛТЕРІЯ запрошує на СЕМІНАР
Як працювати з готівкою без штрафних санкцій
(РРО, РК, каса підприємства)
24 квітня 2009 року, м.Київ
У програмі семінару:
I. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки
1. Загальні питання застосування РРО і РК (види діяльності, способи розрахунків, системи
оподаткування). Реєстрація РРО, РК і КОРО.
2. Взаємовідносини з центром сервісного обслуговування (ЦСО). Необхідні документи та
відповідальність ЦСО перед підприємством.
3. ♦Хронологія* робочого дня РРО: від моменту відкриття до закриття робочого дня. Усе про розмінну
монету. Особливості роботи РРО в цілодобовому режимі. Порядок здійснення розрахунків - проблеми
та способи їх вирішення.
4. Здійснення розрахунків у разі відключення електроенергії та виходу РРО з ладу.
5. Заповнення КОРО у ситуаціях та прикладах.
6. Документи і ще раз документи: фіскальні чеки, касові звіти, акти на повернення товарів та інші.
Розгляд усіх можливих ситуацій.
7. РРО + платіжний термінал: особливості розрахунків та повернення товарів (рекомпенсація
послуг) у разі застосування платіжних карток.
8. Особливості застосування РРО і РК у підприємців різних систем оподаткування.
9. Вивчення найбільш ♦штрафонебезпечних* ситуацій при застосуванні РРО та РК.
II. Каса підприємства
1. ♦Касове» сумісництво (особливості роботи касира, бухгалтера-касира, директора, який виконує
обов’язки касира).
2. Ліміт каси:
розрахунок ліміту для відокремлених підрозділів;
строки дії та перегляд ліміту.
3. Документальне оформлення касових операцій. Касові документи та нюанси їх заповнення.
4. Інкасація виручки. Фальшиві й неплатіжні грошові знаки: що з ними робити?
5. Особливості розрахунків з підзвітними особами:
купівля товарів (сільгосппродукції) та оплата послуг, у тому числі за власні кошти працівника;
застосування корпоративних платіжних карток;
використання особистих карток працівників;
нюанси оподаткування ПДФО (як уникнути штрафних ситуацій).
6. До вас прийшов податковий інспектор:
порядок проведення планових перевірок;
підстави та особливості позапланових перевірок РРО і каси;
♦силові* перевірки порядку застосування РРО та здійснення розрахунків (підстави і
повноваження перевіряючих);
усе про контрольну закупівлю.
7. Відповіді на запитання слухачів.
Лектор:
Тетяна СУШАЛЬСЬКА,
редактор газети
БУХГАЛТЕРІЯ
Заявки на участь у семінарі приймаються
за тел./факсом (044) 205-51-09 та тел. (044) 205-51-08
Сем інор відбудеться у прим іщ енні З А Т «Хо лдин гова ком панія «Бліц-Інф орм * за адресою : м .К и їв , в у л .С е р гієн к а , 18
(їх а т и від ста н ц ії метро «Ч ер н ігівська* трам ваям и № 2 2. 2 3 . 33 або від ста н ц ії метро «Л ісова* трам ваям и № 8 . 2 9, 32
до зу п и н ки «Кар ельськи й п р о вуло к»).
Початок семінару - о 10.00, реєстрація - з 9.30. Повна вартість семінару - 600 гри. (з ПДВ).
Для передплатників - знижки. До вартості семінару входять лекція, обід у день занять.
Видаються оригіноли бухгалтерських документів.
БУХТАЛТЕРІІЯ
№ 15(846) ■ 13 АПРЕЛЯ2009 ГОДА
З
предыдущая страница 1 Бухгалтерия 2009 15 читать онлайн следующая страница 3 Бухгалтерия 2009 15 читать онлайн Домой Выключить/включить текст