Програмний продукт
1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8 для України
і
стигни купити зараз
за вигідними цінами
та заощадь майже 20%
КУПУЙТЕ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ "1 Б УХ ГА Л Т ЕРІЯ 8" В МЕРЕЖІ ПАРТНЕРІВ ABBYY УКРАЇНА
ЗАХІДНИЙ РЕГІОН
Луць* (0332(2))
В з я т а я Ссфіко юилавя 724953.7?37£2
Бізнес Іі*Т>:си Коисалімнг
743775
Ужгород (0312(2))
КрвДіС
673530
Брн
.32523,35315
Мутчеав (О ЗіЛ )
ПроКК
54222
Івано-Франківськ (0342(2))
СаТястг-ІФ
50М65.712063
БТА
44236 76076
Львів (032(2))
Кшюев:
403050,493031
Мсдіа-Сфм.
.............
445603,411651
Ксиїгексиі ІнфОриЗІІИіб Тє ііЮПОІІ
005519
ос
...
. 2333354
С-Тедіюгоуи
2444462
Загоїш гаш нь.
............
2443101 24431С6
Дрогобич (03244)
Летка
10153.35503
Черюноград (03249)
ПП Федхгвгч и В
42650
Ріош (0362)
ііііїп ПРО
633951.634153
ІнтгрСофт
636236.634375
Ренсни-Сшрі
(93447.693420
Ксиїссгршс.
.
6 3 3 0
Тернопіль (0352)
Волошин
524561.521946
Сіеп
................................................
433803
Хмельницький (0382(2))
Мі «ПОМИЄШ
. . .
..
651045
Чернівці (0372(2))
КсиТйіер-Серк •
47374.74475
ппкаручаюсо
46335
т р и т .
..7 .
..____ „ ___________ , ____ „76901
ЦЕНТРАЛЬНИЙ І ПІВНІЧНИЙ РЕГІОНИ
Вінниця (0432)
Т « и .
................
.........
..
673317.531717
ППВзшнжькіаі80
.... 691653
Пізні
523327,523000
СзшрвУД.
522023. У д а «
Оксипгн
435662
Житомир (0412)
ЕлПЖ-Ари
41Є434.417400
Скл страм
440*32.416597
Пргфзині систолі ш чт
462727
Джмсофі
(063)6171594
Оріснпір
472460.471677
Київ (044)
КОНТО
4992955
МКМ-Софі
...
56911I I . 5631103
Ай Ті Партер
.
6635565
Фавориті
2292435,2301754
Бізнес Програш
.6370419.5104371
5311202.5311203
Софг-Лсс
4176457.4176533
С0ФТК0М
5014150
Біз»*с Сіп Сервіс
5237059.3602212
БЬнес-Софі
2274011.2274012
W(£tf<bU софтом MUIUWt
замбза
Ала:іса Hoea
ззи7га
Інгсграсімк:
. 4902C5Q.4302Й1І52)
k t « « * *
4903540.4903556
ВК-Софт
.
________
2053633
ЕКОМТеХ_____________
4542/70
БВК-СОфТ
Перспектива XXI осліпи
Бинес-Артнятер
Формула Сс-фі
4514414.3320193
.
— 5026247
2922662
5616334 22624S6
іМПУЛЬС-іЄЦУфі*і
П 'яти м і к м е
.3330373
537G735.2401553
.2911162.2911152
Ініссп Ф :і:, и
A4
4ІШЮ0
Діавесі Плюс
міраСофі
4555G55.4569633
4557676
БВЛаиі .
Бімес Ссрсс Прсааилер
Трмаї-
2066236,2476143
245836?.2455564
5299173
юраї.
.............
2119576 2П9505
АБСОЛЮТ CEFBIC
Таяьолв
4675541.4675561
????34?
МС-Пзрлер
2579074.2793*35
Фінтом
2216432.2216133
Юиза C«p*r.
43COQ4?
Лаосрзісріліііфсрщ^нихсіеіеіі
5941343
Кипзічії ПРАКТИК
2542149,2542936
Ажпіт Хгпяінг
0
WTI7
1
АРТСОФТ
5313723.4174120
Влср-Софг
30(3599
flip -ln to u
CmxipTeiMonedM
Ccnctu
56251СЭ
50193», 5019274
2353*59
Ai ßrc
....
5175033.4590712
Сісік-nrscc
4421260
Еффс».тор
5926844.4248659
Сти*л
2002311
ЕРУ М3
Avpi-БіПі.
.
5756348.4697963
501В547
ПП ObPOMti« О.Ф
Сайт іхпс,льині .
..
НСО'СП
5920353
5021455 5311447
2294155 2293823
/ОДэнгак
55%934
Сапрн-2000______________________ 2S55333
МАКСЕР лл»х ПП.
..............................
2283359
Тияікльючгрвснзюївоіга ТТрьід'.2271460
ПП МолсьаКкяиА Р А _
. 52^4430.5729542
Мснігор-ліьсс
4913271.3625931
МД Сервіс.
..........................................
2230396
01Д7.
5528416
Ервы
ППСпжпрчукВ Р
---------2392508
.4090010,4009960
ПЛ Гиіині/о С І-------
4563966
РуФфо-ТРй'Д
2/Б531В
Коотіс-Отімі
3324111.52958Я
ЦІАТ_________________ ______ _
229*533
Вогород (04496)
ПП Кухарчук В Т
бніб
Ірпінь (04497)
Струшура
6C07Q
Обухів (04472)
ПЛ Сцкпсг М В
70145
Кіровоград (0522)
Іпюс
252050.241359
ИоТедю
.
351609.351650
Полтава (0532(2))
НКГ.
. .
509289
СофіСсрас
560711.501557
Іхоф і
610519.566579
Я *'
503247,73851
Кременчук (0536(6))
БлинсіКЛуй.
......................
€21173.765015
Лубни (05361)
ППГуЗьАО
Суш (0542)
ППКааС-лАН
.
...
251353
Група ксилант 'Ш-Ввстср*
/83193
КІІЛГД
.
.
.610562.210763
Пдромгиюпроект
.216100.607346
Черкаси (0472)
Кварц
540124 540125
Гра»*
567010
M iw
03669.6Е9679
Чернігів (046(2))
Iwp« Софі Тотзюц« Ko
651120,9522&3
U'pecc
.175603.175545
Ніжин (04631)
ИнзвацймІ ТелюгсіііН»/из
.90305
ПІВДЕННИМ РЕГІОН І КРИМ
Сопаторхя (06569)
ГЛШ азі'кдІА.
..................
62286.31144
Керч(06561)
Ю*ит
.
. .
........................
40595.41602
Сеоастслоль (0692)
Мепанои.
..................................
*55533.544254
1С Пару: Wjuwa.
.....................
401652,483501
СШфервлоль (0652)
Бізнес-Консули
.245413
ПЛ Павпоягеїгі 0 В
..........................
5U820
Ялта (0034)
П І Чорна К В
272220
Barawnepc
231000
МиіопаТв (0512)
Мегабіт
. 471620,471095
Сучасні Системи
671357
Аллс-Бухш іерт
562092
Одесі (048(2)1
Аіжс-Софї
343322.637333
ХВОЯІнГвМ
71В7І76 7343631
Агеді-Ссфт.
7778149
ІЇ1 Бсю^аисоС М
/879126.2527977
ПП Караган МН
. 7166055
ХВОЯ—___________
270316 343121
Херсон (0552)
Арі Софі
, .
391529
СХІДНІЙ РЕПОН
ЛнІпропеїровсья (056(2))
АБ'ЦЙЛР
35-544.253533
Мисгь
320502.450301
Нх-р
7902055.72КСОЗ
Сатини
7902347.7853627
TewcuBitp Мал
Софффори
-
ПП Нівсвюооо Д В _________
Комп'ютерні a K tccw iw i
те»юясіі-2С05.
Свіюч
360444
337349
31731В
36047Ö
.321751
ДмПродиржинсь* (0569(2))
ПЛ Душна СО
.552909
И о
31160.533479
Донецьк (082(2))
Квсинм
2100202
АРА
335403
Вігторв
3453549.3453549
Б о . .
3453333.3326345
Прсф-Інфери.
3813634
Інтрсм
24D4M7.3323681
Інтглектуапкиі Твюпоо“ TH.
345S833
АатоилильмАтглімі
3191197.47030^9
Сшаг
_
3322763,3323761
БІС1ЕН IT
3462733
I'll ir.-ti-.MП 0
2063903
Дяужкіака (06267)
KsuiuippcwTiм - Ценір
36595
Краматорськ (ОБ264)
CodH-bcneDT
21971.21972
БАЗИС- ПРОГРАММ
72093
Макіївка (0623)
Геггера
285333.3491108
Маріуполь (0629)
Депыа-Алга
520055.529078
Град O ll.
...........................
534353.525440
Запоріжжя (061(2))
Крафт.----------------------- :_____ 214989
ля-гота.
______
ISMS
Ьесі С2фТ—
_____
2227774,27610710
Екогреі-д
. 132670.132б€б
Бі-Софі
...
133440
КрСС---- .
.
3717144,2227ЕС6
Мелітополь (0619(2)1
ABBA
.
. 430599.453127
Луганськ (0642)
Маямиум
718355.718313
Axrcipcu
3-I4W4.527UÖ
Пзссуатсрка Ы ф ш и д о а
Тшяпогмі •ТагаьАЙГ
716Э10
Мійстер-Ссфт
. . 974546
Тро-Склеи
/1В304.716716
ЛП Пием І В
63431Б
Ссвсролснецьк (06452)
Ссеерзяонпьгрлл'.тіахкіЯ
6115G
Актив
703701. /03702
ПЛМураенояаО М
5226/
Стаканів (06444)
ПП Найлони П О .
................
4013?
Харжіо (057(2))
Орбс-Т
.
. . . _ .
7155275
КРОЯМА---------,--------------- £43715
Oi-’.icco-rrpiciuci cirMH . .7555559,7515963
ABBYY
Україна. Київ. 03680. еул.Радіщееа. 10/14
Гел.: (044) 490-9999. факс: 490-94Е1
salfis®abbyy.ua;
ww\v. AB BYY.ua
предыдущая страница 1 Бухгалтерия 2009 16 читать онлайн следующая страница 3 Бухгалтерия 2009 16 читать онлайн Домой Выключить/включить текст