www.bestzvit.com.ua
Ш
Щ
ЗВІТ БЕЗ ТУРБОТ
-фг
15 грудня 2008 р. - 31 січня 2009 р.
4
2009 рік
□ з а з і Ш
і й
і і ь
ш
а й Ю
ч ї п Я
на добу*
* за ум ови сплати за рік
1
ч
А А
^
ДВІ привілеї ЗА ОДНУ ціну! *
Програма «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС»
Ж
Д з ] п о д а р у н к о м ^ к л к^ ч а м и ^ У ^ Ц » !
Ц і ї
Ч
г
* за умови придбання річного пакету
і'
обслуговування „Класичний"або „Люкс"
Найавторитетніше бухгалтерське видання в Україні - газета «Бухгалтерія»
БУХГАЛТЕРІЯ
презентує новий збірник систематизованого законодавства
газета украінськоГбухгалтеріі
Лікарняні
та інші соціальні виплати
працівникам у прикладах
Укладач
- Наталія ТАРАСОВА,
редактор газети
«Бухгалтерія»
Роботодавці - активні учасники системи соціального страхування. Саме вони згідно із законодав-
ством зобов'язані виплачувати своїм працівникам деякі види соціальної допомоги, що фінансуються за
рахунок фондів соціального страхування. При цьому лише розмір допомоги на поховання встановлено
у фіксованій сумі, а суми допомоги з тимчасової втрати працездатності або допомоги по вагітності та
пологах, що підлягають виплаті, потрібно спочатку розрахувати. Однак зробити це, як свідчить практи-
ка, не завжди просто, адже до уваги слід брати і статус працівника, і його страховий стаж, і цілу низку
інших факторів. До запропонованого збірника увійдуть нормативні акти, роз'яснення, але його родзин-
кою, безперечно, стануть приклади розрахунку сум допомоги, а також приклади відображення цих сум
у бухгалтерському та податковому обліку.
Збірник отримають у лю тому передплатники БІЗН ЕС-КО М П Л ЕК ТУ , БУХГАЛТЕРІЇ (зі збірником систематизованого законодавства)
та ЗБ ІРН И К А СИ С ТЕМ А ТИ ЗО В А Н О ГО ЗАКОНОДА ВСТВА. Крім того, на збірник можна оформити окрему передплату
у філіях Агентства передплати та доставки «Бліп-Преса» (телефони філій — на сторінках газет «Бизнеє» і «Бухгалтерія»)
820018 530032
Надруковано з готового оригінап-машу в
Зразкова
Друкарня
Б Л ІЦ Г Ш Р И Н Т
Україна. 03057, и Київ. вуп.Доеженка. З т /ф (380 44) 446 71 81
предыдущая страница 1 Бухгалтерия 2009 03 читать онлайн следующая страница 3 Бухгалтерия 2009 03 читать онлайн Домой Выключить/включить текст