ВЫПУСК 4
ИНФОРМ
АПРЕЛЬ 2009 ГОДА
Сборник бланков отчетности
за
апрель
2009
года
• І
Звіт про товарооборот (форма N81-торг (місячна)
05.05.2009
_________
• ]
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опг (місячна))
05.05.2009
— •
Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма N8 1-послуги (місячиа-терміновз))
07.05.2009
Звіт з праці (форма N81-ПВ (термінова, місячна))
07.05.2009
Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)
(форма Мі ЗВР-1)
15.05.2009
Н Ь і
©
Довідка про використані розрахункові книжки (приложение 1)
і
— -
е
Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (приложение 23)
20.05.2009
Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість
(форма N31-Б (І розділ - річна, місячна; II розділ - річна, квартальна))
20.05.2009
І
Податкова декларація з податку на додану вартість
20.05.2009
Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (приложение 1)
20.05.2009
©
Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним
після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу
податкового кредиту наступного податкового періоду (приложение 2)
20.05.2009
Розрахунок суми бюджетного відшкодування (приложение 3)
20.05.2009
>— „
—гіЩ
Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (приложение 4)
20.05.2009
о
Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (приложение 5)
20.05.2009
©
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням
самостійно виявлених помилок (приложение 5)
Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)
20.05.2009
Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (приложение 1)
20.05.2009
0
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (приложение 2)
20:05.2009
- - •
Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (приложение 3)
20.05.2009
©
Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням
самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)) (приложение 4)
Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням
* —.
самостійно виявлених помилок (до декларації з податку, на додану вартість (скороченої)) (приложение 6)
©
Розрахунок акцизного збору (приложение 1)
20.05.2009
о
Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору
20.05.2009
“ Т
Розрахунок акцизного збору (приложение 3)
20.05.2009
Довідка про суми акцизного збору, які збільшують або зменшують податкові зобов’язання внаслідок
виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (приложение 6)
20.05.2009
Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України
20.05.2009
©
Перерахічіфк податкового зобов'язання збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий період
■. і--
©
Податковий розрахунок резидента, що нараховус дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб
20.05.2009
©
Звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
20.05.2009
©
Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва 1
хмелярства, які зменшують або збільшують
податкові зобов’язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах
20.05.2009
Дополнительно в номере:
Календарь представления отчетности и уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в мае-июне 2009 года______________________
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями
з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв (1 экземпляр)
:лі використання води
>дять до складу напоїв
гідроенергетики (1 экземпляр)
для потреб гідроенергетики
о
Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині викори
теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхне
о
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води
о
Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині ві
(1 зхземпляр)_______________________________________________________
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім
стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (1 экземпляр)_______________ _
о
Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування, р частині використання поверхневих вод для потреб водного
транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (1 экземпляр)
следующая страница 2 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст