Головний бухгалтер________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
.»____________________20____р.
М.П.
Примітка.
Д овід ка повинна містити інф орм ацію про розрахункові книжки, за яким и дата кінця використання
припадає на звітний місяць. Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа засвідчує довідку особистим підписом.
БУХГАЛТЕРІЯ
-------------------
і
-------------------
предыдущая страница 9 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 11 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст