Директор____________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер__________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
«____ »____________________20____р.
м.п.
Примітка. Довідка повинна містити інформацію про розрахункові книжки, за якими дата кінця використання
припадає на звітний місяць. Суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа засвідчує довідку особистим підписом.
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 102 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 104 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст