Розділ II. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі
та допомогах із соціального страхування
на 1 ___________200_ року
(назва місяця, наступного після звітного періоду)
Назва показників
Код
рядка
Усього
3 неї за рахунок бюджетних коштів
(заповнюють бюджетні установи*)
усього
із гр.2 місцевий бюджет
А
Б
1
2
3
1. Сума заборгованості із виплати заробітної
плати усього, тис. грн.
2010
з неї — утворена у попередні роки
2020
Сума заборгованості із виплати заробітної плати
штатним працівникам, тис. грн. (із ряд.2010)
2030
Облікова кількість штатних працівників, яким
своєчасно не виплачена заробітна плата, усього,
осіб
2040
у тому числі за терміном утворення до трьох
місяців
2050
2. Сума заборгованості з оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, що
здійснюється за рахунок коштів підприємства,
тис. грн.
2090
Сума заборгованості працівникам по допомогах
та інших виплатах, що здійснюються за рахунок
коштів Фонду державного соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності,
тис. грн.
2100
Сума заборгованості потерпілим від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності, за рахунок коштів підприємства,
тис. грн.
2110
3. Сума заборгованості з компенсаційних виплат
працівникам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, тис. грн.
(із ряд.2010 гр.2)
2120
2130
•) інш і підприємства та організації заповнюють гр.2 по ряд.2010 лише за наявності заборгованості із виплат, зазначених у ряд.2120,
див. Інструкцію щодо заповнення форми
Додаткова інформація
1. Якщо відповідно до п.1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників звіти з праці (форми № 1-ПВ термінова,
місячна та квартальна і № 3-ПВ термінова, піврічна) складаються за структурний підрозділ, необхідно вказати нижче
інформацію, що стосується цього підрозділу
Найменування_______________________ ____________________________________________________________
Вид економічної діяльності____________________________________________
_____________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт___________________________________________________
(область, місто, район)
2. У разі зміни (збільшення або зменшення) показника порівняно з попереднім періодом вкажіть, будь ласка,
основну причину:
2.1. середньої заробітної плати штатного працівника (по гр.1 ряд. 1070 / ряд. 1040 х 1000) + ; - 10% і більше
2) суми заборгованості із виплати заробітної плати (гр. 1 ряд.2010) + ; -
25% і більше
Керівник (власник)
Виконавець______
телефон:_______
(підпис)
(П.І.Б)
факс:______
(П.І.Б)
електронна пошта:
БУХГАЛТЕРІЯ
--------- *---------
І О І » *,МмСь<ОІ Ш 'ІЛ Ц М
предыдущая страница 105 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 107 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст