Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт про обсяг оптового товарообороту
за
200 ооку
Форма № 1-опт
Подають:
Термін подання
(місячна)
суб'єкти господарювання — юридичні особи, основним видом
економічної діяльності яких є оптова торгівля, — органу
державної статистики за місцезнаходженням
на 3 день після
звітного періоду
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 27.07.2007 р. № 256
Респондент:
Найменування:
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
Місцезнаходження (юридична адреса):
(юридична особа
а
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вули
№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адр
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця
N9 будинку/корпусу, № квартири/офісу)
бо відокремлений підрозділ)
ця/провулок, площа тощо,
еса):
іидична особа або відокремлений підрозділ)
/провулок, площа тощо,
БУХГАЛТЕРІЯ
----------1—
н м к и о і іп г м т м
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт про обсяг оптового товарообороту
за
200_року
Подають:
Термін подання
суб'єкти господарювання — юридичні особи, основним видом
економічної діяльності яких є оптова торгівля, — органу
державної статистики за місцезнаходженням
на 3 день після
звітного періоду
Форма № 1-опт
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 27.07.2007 р. № 256
Респондент:
Найменування:________________________________________________________________________________
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
Місцезнаходження (юридична адреса):
______________________________
(юридична особа або відокремлений підрозділ,
(поштовий індекс, область/АРКрим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
№ будинку/корпусу, N9 квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): ___________________________
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
БУХГАЛТЕРІЯ
-----------»-----------
ГОСТА х л и л « 0 < ІМГДЛТГ*«
предыдущая страница 107 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 109 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст