Кількість структурних підрозділів — не юридичних осіб (філій, відділень, представництв та інших
відокремлених підрозділів), які включено до звіту—999______________________________________ _ _
(тис. грн., з одним десятковим знаком)
№ рядка
(
Назва показників
За звітний місяць
За період з
початку року
А
Б
1
2
102
Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу)
Керівник (власник)
(підпис)
Виконавець
(П. І. Б)
телефон:
факс:
(П.І.Б)
електронна пошта:
БУХГАЛТЕРІЯ
----------ф
газета го л м сд еаі і п - 'ї л и м
Кількість структурних підрозділів — не юридичних осіб (філій, відділень, представництв та інших
відокремлених підрозділів), які включено до звіту—999^___________________________________________
(тис. грн., з одним десятковим знаком)
№ рядка
Назва показників
За звітний місяць
За період з
початку року
А
Б
1
2
102
Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу)
Керівник (власник)
(підпис)
Виконавець
(П.І.Б)
телефон:
факс:
(П. І. Б)
електронна пошта:
БУХГАЛТЕРІЯ
----------»-----------
гдіст* ю м о с о ї іп г ш ін
предыдущая страница 108 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 110 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст