ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДП А України від 30.05.97 р. № 166
(у редакції наказу ДПА України
від 17.03.2008 р. № 159)
Голова Комітету САТерьохін
УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради
Відмітка про одержання
з питань податкової та митної політики
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
від 14.03.2008 р. № 9
_________________________
01
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
011
Звітна
3 ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
012
Звітна нова
02
Звітний (податковий) період
(рік)
(квартал)
П
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
"(рік)
(квартал)
(місяць)
•Якщ о помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про цс повідомляється у довідці до цієї декларації
04
Платник
(назва — для юридичної особи та представництва нерезидента
для спільної (сумісної) діяльності
041
042
043
— юридична особа
— фізична особа
— спільна (сумісна)
діяльність_________
прізвище. Ім'я, по батькові — для фізичної особи;
, дата та номер договору)
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Договір про спільну (сумісну) діяльність від.
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Ідентифікаційний код платника
згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
05
Індивідуальним податковим
номер платника ПДВ
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
Місцезнаходження платника податку (місце проживання)
Поштовий індекс
І
І
І
І
Телефон
06
Факс
Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
(район, місто)
|
07
| |
І— ознака визначення від’ємного значення [ відмітка (X) робиться платником при заповненні рядка 21 цієї декларації |
|
08
І |
І— ознака бюджетного відшкодування
| відмітка (X) робиться платником при заповненні рядка 25 цієї декларації[
09
І |
|— ознака підприємства суднобудування
|
10
| І
| — ознака підприємства літакобудування
грн.
Код
рядка
І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Обсяги
поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
Колонка А
Колонка Б
1
Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20
відсотків, крім імпорту товарів
2
Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:
X
X
2.1
експортні операції
0
2.2
інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою
0
3
Операції, що не є об'єктом оподаткування (п.3.2 ст.З Закону)
X
4
Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону,
інші нормативно-правові акти)
X
5
Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А)
X
5.1
з рядка 5 — загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
(р.1 + р.2.1 + р.2.2 + р.4) колонки А
6
Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено
шляхом оформлення податкового векселя (п.11.5 ст.11 Закону)
Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)
7
Послуги, отримані від нерезидента на митній території України
8
Коригування податкових зобов’язань (+ чи -) (у разі заповнення цього рядка
обов'язковим є подання додатка 1 до декларації):
(+ чи -)
8.1
самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій
декларації
БУХГАЛТЕРІЯ
-------------------ц . і
Г И Ч » ПМ.'МСМОІ Ь ТО АДІ ЛІ
предыдущая страница 16 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 18 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст