ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166
(у редакції наказу ДПА України
від 17.03.2008 р. № 159)
Голова Комітету С.А.Терьохін
УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради
з питань податкової та митної політики
від 14.03.2008 р. № 9
Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
01
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
011
Звітна
012
Звітна нова
02
Звітний (податковий) період
(рік)
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
ТрікУ
(квартал)
^місяць)^
•Якщ о помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про цс повідомляється у довідці до цієї декларації
04
Платник
041
042
043
— юридична особа
фізична особа
— спільна (сумісна)
діяльність________
(назва — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, Ім’я, по батькові — для фізичної особи:
для спільної (сумісної) діяльності - назва, дата та номер договору)
ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
Ідентифікаційний код платника
згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
05
Індивідуальний податковий
номер платника ПДВ
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
Місцезнаходження платника податку (місце проживання)
Поштовий індекс
і
і
і
і -
06
Факс
E-mail
Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
(район, місто)
[
07
| |
|— ознака визначення від'ємного значення і відмітка (X) робиться платником при заповненні рядка
21
цієї декларації І
І
08
| |
|— ознака бюджетного відшкодування
І відмітка (X) робиться платником при заповненні рядка 25 цієї декларації|
І
09
і І
І— ознака підприємства суднобудування
|
10
| І
І — ознака підприємства літакобудування
грн.
Код
рядка
1.
ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Обсяги
поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
Колонка А
Колонка Б
і
Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20
відсотків, крім імпорту товарів
2
Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:
X
X
2.1
експортні операції
0
2.2
інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою
0
3
Операції, що не є об’єктом оподаткування (п.3.2 ст.З Закону)
X
4
Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону,
інші нормативно-правові акти)
5
Загальний обсяг поставки (сума значень з 1 -го до 4-го рядка колонки А)
X
5.1
з рядка 5 — загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
с
Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено
шляхом оформлення податкового векселя (п.11.5 ст.11 Закону)
Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)
7
Послуги, отримані від нерезидента на митній території України
Коригування податкових зобов’язань (+ чи -) (у разі заповнення цього рядка
8
обов’язковим є подання додатка 1 до декларації):
(+ чи -)
8.1
самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій
декларації
БУХГАЛТЕРІЯ
r u m Я М ІК И в І ІП Г и 'ІЯ І
предыдущая страница 18 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 20 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст