Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 4
до податкової декларації з
податку на додану вартість
ЗАЯВА
про повернення суми бюджетного відшкодування
02
Подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в.
03
До декларації за звітний (податковий) період
(РІК)
(квартал)
(місяць)
04
Платник
(назва—для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові—для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності —назва,
дата та номер договору)
041
— юридична особа
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
042
— фізична особа
043
— спільна (сумісна)
діяльність
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
06
Місцезнаходження платника податку (місце проживання)
Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail
Відповідно до пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість»
бюджетне відшкодування у сумі
___________________________________________________
(вказується словами)
визначеній у податковій декларації з податку на додану вартість за
просимо перерахувати на рахунок
№ _________________ , М Ф О ______
(назва банку)
__ гривень,
200__ ; року,
Дата подання заяви
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 23 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 25 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст