Відмітка про одержання
(штамп ДГ1І, дата, вхідний №)
Додаток 5
до податкової декларації з
податку на додану вартість
01
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі
011
012
Звітний
Звітний новий
контрагентів
013
Уточнюючий
(кореспондується з даними відповідної декларації)
02
Звітний (податковий) період
І
(рік)
(квартал)
(місяць
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць
•Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
(назва—для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові—для фізичної особи;
для спільної (сумісної) діяльності—назва, дата та номер договору)
041
— юридична особа
042
— фізична особа
043
— спільна (сумісна)
діяльність
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Д оговір про спільну (сумісну) діяльність від
N9
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Розділі. Податкові зобов’язання
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
грн.
з/п
Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)
Обсяг поставки (без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
1
2
3
Інші
Усього за місяць (квартал)(рядок 1 декларації), в тому числі;
поставка основних фондів
передача товарів (послуг) комісіонером/ повіреним на умовах, передбачених п.4.7 ст.4
Закону (без суми комісійної винагороди)
Розділ II. Податковий кредит
грн.
з/п
Постачальник (індивідуальний
податковий номер)
Період’ виписки податкових накладних, інших
документів, що дають право на податковий кредит
Обсяг поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
5
Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту
1
2
3
Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації), в тому числі;
придбання (будівництво, спорудження) основних фондів
проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари (послуги) на умовах, передбачених
п.4.7 ст.4 Закону
Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту
1
2
3
Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації):
* Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
-----------------------
г щ и ЯМЫС
»«01
»пгидиш
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 24 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 26 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст