Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 5
до Порядку заповнення та подання податкової декларації
01
Уточнюючий розрахунок
податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно
виявлених помилок
02
Звітний (податковий) період
'
і |PL, і
і
і
„І
І
(квартал)
(МІСЯЦЬ)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
І
І
І
І
І
(рік)
L _ ! _____ І
(квартал)
І
І
І
(місяць)
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку
04
041
042
043
Платник
(назва — для юридичної особи; прізвище,
для спільної (сумісної) діяльності — назва,
— юридична особа
— фізична особа
— спільна (сумісна)
діяльність
_____
ім’я, по батькові — для фізичної особи;
дата та номер договору)
Д оговір про спільну (сумісну) діяльність від
044
Місцезнаходження платника податку (місце проживання)
Поштовий індекс
І
І
І
І
06
Телефон
Факс
E-mail
05
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
І
н
(номер свідоцтва про
Розрахунок подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
07
— ознака визначення
від’ємного значення
08
— ознака підприємства
суднобудування
09
— ознака підприємства
літакобудування
гр н .
Код
Загальна
рядка
сума
1
2
3
1
Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):
X
1.1
код
20
21
22
22.1
1.2
сума ПДВ
1.3
код
22.2
23
23.1
23.2
1.4
сума ПДВ
1.5
код
23.3
23.4
24
25
1.6
сума ПДВ
1.7
код
25.1
25.2
26
27
1.8
сума ПДВ
#*
##
**з цієї суми від-
шкодовано
1.9
2
Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного
періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було
допущено помилки1:
2.1
код
2.1
2.2
3
4
5
6
2.2
колонка
А(±)
2.3
колонка
Б(±)
3
Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного
періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було
допущено помилки':
3.1
код
10.1
12.1
12.2
3.2
колонка
А(±)
3.3
колонка
Б(±)
4
Вексельна форма відстрочення сплати податку при імпорті товарів (п.11.5 ст.11 Закону):
4.1
код
19.1
19.2
4.2
сума ПДВ (±)
5
Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)
предыдущая страница 25 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 27 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст