1
2
3
6
Уточнення показників рядків 20 — 26 декларації:
X
6.1
код
20
21
22
22.1
6.2
сума ПДВ
6.3
код
22.2
23
23.1
23.2
6.4
сума ПДВ
6.5
код
23.3
23.4
24
25
6.6
сума ПДВ
6.7
код
25.1
25.2
26
27
6.8
сума ПДВ
**
6.9
**з цієї суми
відшкодовано
7
Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за
кодами рядків декларації):
X
7.1
код
20
21
22
22.1
7.2
сума ПДВ
7.3
код
22.2
23
23.1
23.2
7.4
сума ПДВ
7.5
код
23.3
23.4
24
25
7.6
сума ПДВ
7.7
код
25.1
25.2
26
27
7.8
сума ПДВ
**
**
7.9
**з цієї суми
відшкодовано
8
Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:
8.1
збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету
(+)
8.2
зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету
(-)
8.3
збільшення суми від’ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ
8.4
зменшення суми від'ємного значення, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з ПДВ
8.5
збільшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду*)
8.6
зменшення суми, що підлягала зарахуванню до складу податкового кредиту наступного
податкового періоду (значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації
наступного звітного періоду2)
8.7
збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку
8.8
зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку
8.9
збільшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з
ПДВ наступних податкових періодів
8.10
зменшення суми, що підлягала бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з
ПДВ наступних податкових періодів
9
Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки
'Ін ш і коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.
3—
для підприємств суднобудування і літакобудування — податкової декларації поточного звітного періоду
Д о розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації,
у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):
Дата подання
розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Головний бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
11я частина розрахунку заповнюється службовими особами Д П ! (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
»__
»
_______200__р.
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від
200__ р. №
200
(потрібне позначити)
Р.
службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
ГАЛІ» пМІнСк>ОІ еПГАЛПЛІ
предыдущая страница 26 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 28 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст