Код
рядка
II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ
Обсяги
придбання
(без ПДВ)
Дозволений
податковий
кредит
Колонка А
Колонка Б
10
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість
на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання
у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:
10.1
підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою
10.2
не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.З Закону) або/та звільнені від оподаткування
(статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
10і
у тому числі з р. 10: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського
виробництва
11
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість
на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання
у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:
X
11.1
підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою
X
11.2
не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.З Закону) або/та звільнені від оподаткування
(статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
12
Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з
метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення
операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою:
12.1
ПДВ, сплачений митним органам
12.2
погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в
12.3
звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
12.4
послуги, отримані від нерезидента
12.5
товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням
12і
у тому числі з р.12: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського
виробництва
13
Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з
метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для
здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.З Закону) або/та
звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):
X
13.1
ПДВ, сплачений митним органам
X
13.2
звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
13.3
послуги, отримані від нерезидента
X
13*
у тому числі з р.13: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського
виробництва
X
14
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість
вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від
нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх
використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки
послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно
до п.6.5 ст.6 Закону
X
15
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість
вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від
нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх
використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки
послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно
до п.6.5 ст.6 Закону
X
16
Коригування податкового кредиту
(сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -) - 16.5) колонки Б)
(у разі заповнення цього рядка (крім рядка 16.5) є обов’язковим подання додатка 1 до
декларації):
(- чи +)
16.1
самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій
декларації
16.2
згідно з п.4.5 ст.4 Закону
16.3
часткове використання в операціях сільськогосподарського виробництва (+)
16.4
інші випадки
16.5
для здійснення експортних операцій (переноситься до р.16.5 декларації, за якою
здійснюються розрахунки з бюджетом)
сума значень рядків ((10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) +
+ 16.3 +16.4 (+ чи -)) колонки Б) х (значення рядка 2.1 колонки А / сума значень рядків
(5 + 8 (+ чи -) + 9і) колонки А)
X
17
Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ чи -)) колонки Б)
X
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 30 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 32 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст