Відмітка про одержання
Д о д а то к 2
(штампДПІ, дата, вхідний №)
ДО п о д а тко в о ї декларації
з податку на додану вартість і скороченої)
01
Розш иф ровки податкових зобов’язань та податкового кр е д и ту
в розрізі контрагентів
011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий
0131
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0132
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0133
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
пв
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів
сукупно (%)
пвн
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарсьхим
підприємством (%)
02
Звітний (податковий) період
о
(Рік)
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
Г І
І
II
(рік)
і
___і
(квартал)
П
і
(місяць)
'Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
назва
041
— юридична особа
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
(номер свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ - суб’єкта спеціального режиму
оподаткування)
Розділі. Податкові зобов’язання
з/п
Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)
Обсяг поставки (без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
1
2
3
Інші
Усього
за
місяць
(квартал) (рядок 1 декларації),
у тому числі:
поставка основних фондів
Розділ II. Податковий кредит
грн.
з/п
Постачальник (індивідуальний
податковий номер)
Період’ виписки податкових накладних, інших
документів, що дають право на податковий кредит
Обсяг поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
5
Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту
1
2
3
Усього
за
місяць
(квартал) (рядок 10.1 декларації),
у тому числі:
придбання (будівництво, спорудження) основних фондів
Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту
1
2
3
Усього
за
місяць
(квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації):
'Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
гдмтд
ь»«гдлп’»
і
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 32 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 34 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст