Розділ І. Роздрібний товарооборот підприємств
тис, гри, з одним десятковим знаком
N9 рядка
3 початку року
У тому числі за звітний
місяць
А
Б
1
2
Роздрібний товарооборот торгової мережі
01
Роздрібний товарооборот ресторанного господарства
02
Весь роздрібний товарооборот (рядок 01 + 02)
03
Якщо у попередніх місяцях поточного року
внесено зміни до звітних даних, заповнюється
наступна таблиця
Керівник (власник)
(підпис)
Наростаючим підсумком з
початку року, у т.ч. місяць, за
який внесено зміни
№ рядка
Обсяг обороту,
тис. грн.
(П.І.Б)
Виконавець
(П.І.Б)
телефон:
факс:
електронна пошта:
БУХГАЛТЕРІЯ
ГАЗ СТА ТКГАМСиЮІ ПИІЛІГМ
Розділ І. Роздрібний товарооборот підприємств
тис. грн. з одним десятковим знаком
N9 рядка
3 початку року
У тому числі за звітний
місяць
А
Б
1
2
Роздрібний товарооборот торгової мережі
01
Роздрібний товарооборот ресторанного господарства
02
Весь роздрібний товарооборот (рядок 01 + 02)
03
Якщо у попередніх місяцях поточного року
внесено зміни до звітних даних, заповнюється
наступна таблиця
Наростаючим підсумком з
початку року, у т.ч. місяць, за
який внесено зміни
N9 рядка
Обсяг обороту,
тис. грн.
Керівник (власник)_________________________________
_____________________
(підпис)
(П.І.Б)
Виконавець
(П.І.Б)
телефон:
ф акс:
електронна пошта:
БУХГАЛТЕРІЯ
------»------
'О Р А > и іч :і,ім ІП ТІЛ ІІН
предыдущая страница 3 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 5 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст