Розділ II. Результати перерахунку а кц и зн о го зб о р у
1. Сума, сплачена в рахунок платежів, щоденними платежами___________________________________ грн.
2. Сума, що підлягає доплаті за цим Розрахунком (позитивне значення різниці між підсумком графи 13
розділу І та пунктом 1 розділу II Розрахунку)______________________________________________________ грн.
(платіжний документ__________________ дата_______________ № _______________ _).
3. Підлягає поверненню з бюджету надміру сплачених сум податкового зобов’язання (підсумок пункту 1
розділу II мінус підсумок графи 13 розділу І Розрахунку)___________________________________________ грн.
Розділ III.
До Розрахунку повинна додаватися розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню за наведеною
формою:
(реєстраційний № розрахунку,
до якого додається розшифровка)
Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню,
до розрахунку акцизного збору
з а ________________ місяць 200__року
(назва підприємства)
(кодЄДРПОУ)
(кодДРФО)
Сума
обороту
Назва
підакцизного
товару
Код
товару
за УКТ
ЗЕД
Кількість, л,
кг, куб. CM,
штук, грн.
Вартість
товару
Реквізити споживача
Напрям
реалізації
(код пільги)
Пункт, стаття Закону
України, яким
звільняється від
оподаткування
Назва
Код ЄДРПОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Д иректор (керівник) ________________________
(прізвище та підпис)
Головний бухгалтер ________________________
(прізвище та підпис)
БУХГАЛТЕРІЯ
-----------і -----------
fOKV* HAkKwKli |n '* / r t |N
предыдущая страница 41 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 43 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст