Додаток 6
до Положення про порядок нарахування,
терміни сплати і подання розрахунку
акцизного збору
Д О В ІД К А
про суми акцизного збору (до розрахунку акцизного збору з а _____________ 200_ року),
які збільшують або зменшують податкові зобов’язання внаслідок виправлення
самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
(подається разом з уточненим розрахунком акцизного збору окремо за кожний звітний період)
[Ж І
[ Ж
Гоз
Звітний (податковий) період
Платник
(місяць)
(назва)
Ідентифікаційний код платника податку згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО
Адреса, телефон платника_____________________________
грн.
з/п
Показники
Графа 1 3 Розрахунку
(д о д а то к 1)
Графа 15 Розрахунку
(додаток 3)
1
2
3
4
1
Показники оозоахунку ашизного збооу за
200 ооку. V
якому виявлено помилку:
X
X
Код виробів за УКТ ЗЕД
Назва товару
Усього:
2
Випоавлені показники оозоахунку акцизного збооу за
200 сюку.
у якому виявлено помилку (уточнений розрахунок):
Код виробів за УКТ ЗЕД
Назва товару
X
X
Усього:
3
Сума акцизного збору, яка збільшує (+) податкові зобов’язання в
зв’язку з виправленням помилки:
X
X
Код виробів за УКТ ЗЕД
Назва товару
Усього:
4
Сума акцизного збору, яка зменшує (-) податкові зобов’язання в зв'язку
з виправленням помилки:
X
X
Код виробів за УКТ ЗЕД
Назва товару
Усього:
5
Зміст помилки
6
Штраф 5% (рядок 3x5: 100)
Дата подання Довідки
Керівник
________________________________
М.П.
(підпис) (прізвище)
Бухгалтер
(підпис) (прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 44 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 46 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст