Штамп органу державної податкової служби
УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів і
банківської діяльності
від 22.03.2004 р. № 06-10/10-340
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПАУ від 24.01.2003 р. № 24
(у редакції наказу ДПА України
від 26.03.2004 р. № 169, зі змінами,
внесеними згідно з наказом ДПАУ
звітна
нова звітна
уточнююча
Податкова декларація
про збір за користування радіочастотним ресурсом України
М ІСЯЦЬ
П П
3
Повна назва платника*_____________________ .___________________________________________________________________________________________
юридична особа
фізична особа —
підприємець
4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
5
Місцезнаходження платника___________________________________________________________________________________ _______________
Поштовий індекс
тіжміиькии
Телефон
Факс**
Електронна адреса**
6
До державної податкової інспекції (адміністрації) в
------------------
-----------
При зазначенні повної назви платника дозволяється скорочення його організаційно-правової форми діяльності (TOB, ЗАТ, ВАТ тощо).
••За бажанням платника.
_________________________________
1. Розрахунок сум збору в розрізі видів радіозв’язку1
з/п
Дозвільний документ2
Вид
радіо-
зв’язку
Потужність3
(у кВт з трьома
десятковими
знаками)
Розмір ставки збору за 1 МГц
смуги радіочастот, визначеної
у ліцензії або дозволі, за
кожним регіоном у гривнях
Кількість
регіонів4
Ширина смуги
радіочастот, визначеної в
ліцензії або дозволі (МГц)
Нараховано збору за
звітний місяць
(к.5 х к.6 х к.7)
(у гривнях з двома
десятковими знаками)
Вид документа
(ліцензія або
дозвіл)
дата
дд.мм.рр.
номер
термін дії
до мм.рр.
1
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
7
8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
БУХГАЛТЕРІЯ
----------*----------
предыдущая страница 45 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 47 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст