ЗА ТВ Е Р Д Ж Е Н О
наказом Державної податкової адміністрації
України від 28 березня 2002 р. № 133
Державна податкова інспекція (адміністрація)
(назва юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності)
(місцезнаходження або місце проживання, телефон)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Ідентифікаційний код (номер)
Загальний зв іт[]
Уточнений звіт
ЗВІТ
про суму нарахованого збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства
з а __________________200_ року
1. Виручка від реалізації алкогольних напоїв та пива
2. Нараховано збору за звітний місяць (рядок 1x1%)
Дата заповнення довідки «
__»_____________200_ року
Керівник підприємства (фізична особа —
суб'єкт підприємницької діяльності)__________________
Головний бухгалтер
(прізвище, ініціали, підпис)
(прізвище, ініціали, підпис)
гривень.
гривень.
Наведена інформація
є правильною
М. П.
Проведено за карткою особового рахунку
(дата, підпис, посада, прізвище та ініціали посадової
особи органу державної податкової служби)
БУХГАЛТЕРІЯ
-----------*-----------
ш ш « '■ М и в т а к ім
предыдущая страница 49 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 51 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст