ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 березня 2002 р. № 133
Державна податкова інспекція (адміністрація)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
-------------------------------------------------------------------------------------- -----
Ідентифікаційний код (номер)
(назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності)
(місцезнаходження або місце проживання, телефон)
Д О В ІД К А
про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства,
які зменшують або збільшують податкові зобов’язання у результаті виправлення
самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах
1. Звітний місяць, що уточнюється________________ 200_ року
2. Зміст помилки__________________________________________
3.
Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що підлягає
сплаті згідно зі звітом, у якому виявлено помилку
________ гривень
4.
Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що підлягає
сплаті згідно з уточненим звітом
________ гривень
5. Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує
податкові зобов'язання у результаті виправлення помилки (рядок 3 - рядок 4)
________ гривень
6. Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка збільшує
податкові зобов’язання у результаті виправлення помилки (рядок 4 - рядок 3)
________ гривень
7. Сума самостійно нарахованого штрафу в розмірі п'яти відсотків від суми недоплати
(рядок б х 5%)
________ гривень
Дата заповнення довідки «___ »___________________200_ року
Керівник підприємства (фізична особа —
Наведена інформація
суб’єкт підприємницької діяльності)______________________________________
є правильною
(прізвище, ініціали, підпис)
Головний бухгалтер
______________________________________
М.П.
(прізвище, ініціали, підпис)
Проведено за карткою особового рахунку
(дата, підпис, посада, прізвище та ініціали посадової
особи органу державної податкової служби)
БУХГАЛТЕРІЯ
— *-----------
ГО Г»
І
«МГАЛпм
предыдущая страница 50 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 52 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст