УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
від 17 лютого 2009 р. № 39
Голова Комітету С.А.Терьохін
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової
адміністрації України
від 23 грудня 2038 р. № 802
Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби)
Податковий розрахунок
1.1.Т.
порядковий № за рік*
1
збору за спеціальне водокористування в частині використання води,
в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною
системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод,
звітний
новий звітний
які входять до складу напоїв
уточнюючий
Податковий (звітний) період
2
1
квартал
півріччя
9 місяців
рік
2
°
1
1
року
Податковий (звітний) період, за який виправляються помилки
3**
1
квартал
півріччя
9 місяців
_______ї
_______
1
1
2
0
Т Т [ _
року
"Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних розрахунків)
••Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку.
4
Повне найменування (П.І.Б.) платника'
юридична особа
фізична особа — підприємець
постійне представництво нерезидента
5
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний (обліковий)
номер з ТРДПАУ) або ідентифікаційний номер з ДРФО
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
6
Місцезнаходження (місце проживання)
платника:
Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон
Факс2
Електронна адреса2
7
До органу державної податкової служби:
з/п
Назви
водних
об'єктів та
показники
Обсяг фактично
використаної води з
урахуванням втрат у
системах
водопостачання;
обсяг води,
пропущеної через
конденсатори турбін
для охолодження
конденсату, куб. м
Нор-
мативи
збору.
коп./куб.
м
Коефі-
цієнти, що
застосо-
вуються до
нормативів
збору3
Установ-
лений
річний
ліміт
викори-
стання
води,
куб. м
Суми
збору,
обчислено-
го в межах
ліміту4, грн.
коп., к.З
або к.Ь
(якщо
к.З > к.6) х
х к.4 х к.5
Суми збору,
обчисленого
понад лімітні
обсяги4, грн.
коп., запов-
нюється,
якщо
к.З > к.6
(к.З - к.6) х
х к.4 х к.5 х 5
Усього
нараховано
збору4,
грн. коп.,
к.7 + к.8
або к.7 або
к.З х к.4 х
х к.5*
у тому числі
до
державно-
го
бюджету4,
грн. коп.
до
м іс ц е в и х
бюджетів4,
грн. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Нарахована сума збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.З)
(крім вод для потреб гідроенергетики та водного транспорту)
1
спеціальне водокористування в частині використання води, усього (р.1.1 + р.1.2)
1.1
водні об'єкти загальнодержавного значення, усього (р. 1.1.1 + р.1.1.2), у тому числі:
1.1.1
поверхневі водні об’єкти®:
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
підземні води та джерела®:
1.1.2.1
1.1.2.2
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 51 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 53 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст