УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
від 17 лютого 2009 р. № 39
Голова Комітету С.А.Терьохін
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової
адміністрації України
від 23 грудня 2038 р. № 802
Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби)
1
Податковий розрахунок
збору за спеціальне водокористування в частині використання води для
потреб гідроенергетики
1.1.Т.
порядковий N° за рік*
звітний
новий звітний
уточнюючий
Податковий (звітний) період
2
1
квартал
півріччя
9 місяців
рік
2
0
року
Податковий (звітний) період, за який виправляються помилки
3**
1
квартал
півріччя
9 місяців
рік
2
0
року
•Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних розрахунків).
••Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку.
4
Повне найменування (П.І.Б.) платника1
юридична особа
фізична особа — підприємець
постійне представництво нерезидента
5
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний (обліковий)
номер з ТРДПАУ) або ідентифікаційний номер з ДРФО
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
1
6
Місцезнаходження (місце проживання) платника:
Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон
Факс2
Електронна адреса2
До органу державної податкової служби:
7
з/п
Показники
Обсяг води,
пропущеної через
турбіни гідро-
електростанцій,
куб.м
Нормативи
збору,
коп./ЮО куб.м
Коефіцієнт, що
застосовується
до нормативів
збору*
Усього нараховано
збору4, грн. коп.,
к.З х к.4 х к.5
1
2
3
4
5
6
1
Нарахована сума збору з початку року
2
Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців)
3
Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р.1 • р.2)
4
Нарахована сума збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється,5
усього (р.1 розрахунку, що уточнюється)
5
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв'язку з виправленням помилки,6
усього (р.З - р.4), якщо р.З > р.4, або (р.5 додатка або сума р.5 додатків)
6
Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки,6 усього
(р.4 - р.З). якщо р.4 > р.З, або (р.6 додатка або сума р.6 додатків)
7
Сума штрафу (нараховується платником самостійно) (р.5 х 5%)
8
Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності6
на
арк.
9
Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)7
на
арк.
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 55 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 57 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст