Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863
Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт з праці
за січень —________ 200_ року
Форма № 1-ПВ
(термінова, місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від
17.07.2007 р.
223
Респондент:
Найменування:
_____________________________________________________________________________________
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
М ісцезнаходження (юридична адреса):
_________________________________________________ ________
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):
_______________________________
(ю ридична особа або відокремлений підрозділ)
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
№ будинку/корпусу, N9 квартири/офісу)
Подають:
Терміни подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи,
визначені за переліком органів державної
статистики
— органу державної статистики за
місцезнаходженням
не пізніше 7-го числа
після звітного
періоду
Розділ І. Кількість працівників та фонд оплати праці
Назва показників
Код рядка
За звітний місяць
За період з початку року
А
С
1
2
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб
1010
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн.
1020
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати
праці усіх працівників, тис. грн.
1030
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
1040
Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним
працівникам (крім тимчасової непрацездатності) всього, людино-годин
1050
з нього відпрацьовано
1060
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.
1070
кількість працівників, які перебували у відпустках з дозволу та
ініціативи адміністрації, осіб
1080
кількість працівників, які працювали у режимі скороченого робочого
дня, тижня, осіб
1090
Примітка.
Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники — з
одним десятковим знаком.
БУХГАЛТЕРІЯ
------ ,------
'» « '» И М Ь С Ы
04
»»«ГМ П ЛІ
предыдущая страница 5 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 7 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст