Відмітка про одержання (штамп органу
Додаток
державної податкової служби)
А° Податкового розрахунку збору за спещальне
водокористування в частині використання поверхневих вод
для потреб водного транспорту (крім стоянкового,
службово-допоміжного і буксирного флотів)
порядковий №, що
відповідає Р.1.1.Т
Додаток № Г~
1 до
звітного
нового звітного
півріччя
9 місяців
рік
2
0
року
Перерахунок
податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих
вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)1
півріччя
9 місяців
рік
2
0
року
з/п
Показники
Одиниці
виміру
Фактичні дані
про
використання
флоту, що
експлуатується
Нормативи збору
коп./тоннаж-
доба, коп./місце-
доба
Коефіцієнт,
що засто-
совується до
нормативів
збору2
Усього
нараховано
збору3, грн.
коп.,
к.4 х к.5 х к.6
1
2
3
4
5
6
7
1
Нарахована сума збору з початку року, усього (р.1.1 + р.1.2)
1.1
вантажний самохідний і несамохідний флот,
що експлуатується
тоннаж/доба
1.2
пасажирський флот, що експлуатується
місце/доба
2
Нарахована сума збору за попередній звітний період (півріччя, 9 місяців), усього (р.2.1 + р.2.2)
2.1
вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
2.2
пасажирський флот, що експлуатується
3
Нарахована сума збору за звітний період, усього (р.3.1 + р.3.2)
3.1
вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується (р.1.1 - р.2.1)
3.2
пасажирський флот, що експлуатується (р.1.2 - р.2.2)
4
Нарахована сума збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється, усього
(р.4.1 + р.4.2)
4.1
вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується (р.1.1 розрахунку, що уточнюється)
4.2
пасажирський флот, що експлуатується (р.1.2 розрахунку, що уточнюється)
5
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, усього
(р.5.1 + р.5.2)
5.1
вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується (р.3.1 - р.4.1), якщо р.3.1 > р.4.1
5.2
пасажирський флот, що експлуатується (р.3.2 - р.4.2), якщо р.3.2 > р.4.2
6
Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, усього (р.6.1 + р.6.2)
6.1
вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується (р.4.1 - р.3.1), якщо р.4.1 > р.3.1
6.2
пасажирський флот, що експлуатується (р.4.2 - р.3.2), якщо р.4.2 > р.3.2
'Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітного або нового звітного
розрахунку і подається разом з таким розрахунком відповідно до підпункту «б» пункту 17.2 етапі 17 Закону України «Про порядок
погашення зобов’язань платників податкіз перед бюджетами та державними цільовими фондами».
проставляється коефіцієнт 1.439, установлений стапею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (із змінами) та
Законом України від 3 червня 2008 року № 309 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (із змінами).
Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).
Наведена інформація є достовірною.
Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр)
| • |
Керівник або підприємець
___________
(підпис)
М.П.
Головний бухгалтер
___________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
----------*----------
гост*
ІПГМТСМ
предыдущая страница 59 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 61 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст