Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби)
Додаток
до Податкового розрахунку збору за спеціальне
водокористування в частині використання води для потреб
гідроенергетики
порядковий №, що
відповідає р.1.1.Т
Додаток №
] до
звітного
нового звітного
І квартал
півріччя
9 місяців
рік
2
0
року
Перерахунок
податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для
потреб гідроенергетики1
І квартал
півріччя
9 місяців
рік
2
0
року
3/п
Показники
Обсяг води, пропущеної
через турбіни
гідроелектростанцій, куб.м
Нормативи збору,
коп./ЮО куб.м
Коефіцієнт, що
застосовується до
нормативів збору2
Усього нараховано
збору3, грн. коп.,
к.З х к.4 х к.5
1
2
3
4
5
6
1
Нарахована сума
2
Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього
3
Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р.1 - р.2)
4
Нарахована сума збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється,
усього (р.1 розрахунку, що уточнюється)
5
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки,
усього (р.З - р.4), якщо р.З > р.4
6
Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього
(р.4 - р.З), якщо р.4 > р.З
’Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітного або нового звітного
розрахунку і подається разом з таким розрахунком відповідно до підпункту «б» пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок
погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
Проставляється коефіцієнт 1,439, установлений статтею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (із змінами) та
Законом України від 3 червня 2008 року № 309 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (із змнами).
Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).
Наведена інформація є достовірною.
— — — — — — — — — —
Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр)
Керівник або підприємець
______________
______________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер
______________
_______________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 60 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 62 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст