Відмітка про одержання (штамп органу
Додаток
державної податкової служби)
Податкового розрахунку збору за спеціальне водокорис-
тування в частині використання води, в тому числі використан-
ня води теплоелектростанціями з прямоточною системою
водоспоживання, та використання поверхневих і підземних
вод, які входять до складу напоїв
Додаток № [
порядковий №, що
відповідає р.1.1.Т
звітного
нового звітного
І квартал
півріччя
9 місяців
рік
2
0
року
Перерахунок
податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому
числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та
використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв1
І квартал
півріччя
9 місяців
рік
2
0
року
з/п
Назви
водних
об’єктів та
показники
Обсяг фактично
використаної води з
урахуванням втрат у
системах
водопостачання;
обсяг
ВОДИ,
пропущеної через
конденсатори турбін
для охолодження
конденсату, куб.
м
Нормативи
збору,
коп./куб.м
Коефіцієн-
ти, що
застосову-
ються до
нормативів
збору1
Установл-
ений
річний
ліміт
вико-
ристання
води,
куб.м
Суми
збору
обчислено-
го в межах
ліміту3, грн.
коп., к.З
або к.6
(якщо
к.З > к.6) х
х к.4 х к.5
Суми збору
обчисленого
понад лімітні
обсяги3, грн.
коп.,
заповнюється,
якщо к.З > к.6
(к.З - к.6) х к.4 X
х к.5 х 5
Усього
нараховано
збору3,
грн. коп.,
к.7 + к.8
або к.7 або
к.З х к.4 х
х к.54
у тому числі:
ДО
держав-
ного
бюджету3,
грн. коп.
до
місцевих
бюджетів3,
грн. коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
'
Нарахована сума збору з початку року, усього (р.1 + р.2 + р.З) (крім вод для потреб
гідроенергетики та водного транспорту)
1
спеціальне водокористування в частині використання води, усього (р.1.1 + р.1.2)
1.1
водні об'єкти загальнодержавного значення, усього (р. 1.1.1
+
р. 1.1.2), у тому числі:
1.1.1
поверхневі водні об’єкти 5:
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
підземні води та джерела 5:
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2
водні об'єкти місцевого значення, усього (р. 1.2.1 + р. 1.2.2), у тому числі:
1.2.1
поверхневі водні об’єкти 5:
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
підземні води та джерела 5:
1.2.2.1
1.2.2.2
2
використання вод, які входять до складу напоїв, усього (р.2.1 + р.2.2)
2.1
водні об'єкти загальнодержавного значення, усього (р.2.1.1
+
р.2.1.2), у тому числі:
2.1.1
поверхневі водні об’єкти 5:
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2
підземні води та джерела 5:
1.2.2.1
1.2.2.2
2.2
водні об'єкти місцевого значення, усього (р.2.2.1
+
р.2.2.2), у тому числі:
2.2.1
поверхневі водні об’єкти 5:
2.2.1.1
2.2.1.2
предыдущая страница 61 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 63 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст