1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження конденсату, усього (р.3.1 + р.3.2)
3.1
поверхневі водні об'єкти загальнодержавного значення5
3.1.1
X
X
X
3.1.2
X
X
X
3.2
поверхневі водні об'єкти місцевого значення5
3.2.1
X
X
X
3.2.2
X
X
X
II
Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців),
усього (р.2.1 + р.2.2 + р.2.3)
2.1
спеціальне водокористування в частині використання води
2.2
використання вод, які входять до складу напоїв
2.3
використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження конденсату
III
Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р.3.1 + р.3.2 + р.3.3)
3.1
спеціальне водокористування в частині використання води (р.1 р.І - р.2.1 р.ІІ)
3.2
використання вод, які входять до складу напоїв (р.2 р.І - р.2.2 р.ІІ)
3.3
використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження конденсату (р.З р.І - р.2.3 р.ІІ)
IV
Нарахована сума збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що
уточнюється, усього (р.4.1 + р.4.2 + р.4.3)
4.1
спеціальне водокористування в частині використання води (р.1 р.І розрахунку, що уточнюється)
4.2
використання вод, які входять до складу напоїв (р.2 р.І розрахунку, що уточнюється)
4.3
використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження конденсату (р.З р.І розрахунку, що уточнюється)
V
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв'язку з виправленням
помилки, усього (р.5.1 + р.5.2 + р.5.3)
5.1
спеціальне водокористування в частині використання води (р.3.1 р.ІІІ - р.4.1 p.lV), якщо
р.3.1 р.ІІІ > р.4.1 p.lV
5.2
використання вод, які входять до складу напоїв (р.3.2 р.ІІІ - р.4.2 p.lV), якщо
р.3.2 р.ІІІ > р.4.2 p.lV
5.3
використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження конденсату (р.3.3 р.ІІІ - р.4.3 p.lV), якщо р.3.3 р.ІІІ > р.4.3 p.lV
VI
Сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки,
усього (р.6.1 + р.6.2 + р.6.3)
6.1
спеціальне водокористування в частині використання води (р.4.1 p.lV - р.3.1 р.ІІІ), якщо
р.4.1 p.lV > р.3.1 р.ІІІ
6.2
використання вод, які входять до складу напоїв (р.4.2 p.lV - р.3.2 р.ІІІ), якщо р.4.2 p.lV >
р.3.2 р.ІІІ
6.3
використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори
для охолодження конденсату (р.4.3 p.lV - р.3.3 р.ІІІ), якщо р.4.3 p.lV > р.3.3 р.ІІІ
’Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітного або нового звітного
розрахунку і подається разом з таким розрахунком відповідно до підпункту «б» пункту 17.2 статті 17 Закон/ України «Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
'Проставляється усіма водокористувачами, крім підприємств житлово-комунального господарства, коефіцієнт 1,439, установлений статтею
10 Закону № 835 та Законом N
2
309; підприємствами житлово-комунального господарства проставляється добутск коефіцієнтів 0,3 та 1,439,
установлених Законом № 309 та статтею 10 Закону № 835; теплоелектростанціями за використання поверхневої води, пропущеної через
конденсатори турбін для охолодження конденсату, проставляється добуток коефіцієнтів 0,005 та 1,439, установлених Законом № 309 та
статтею 10 Закону N
2
835.
Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).
“Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання.
5У разі потреби кількість рядків може бути збільшена.
Наведена інформація є достовірною.
— — — — — —
__
______
Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр)
Керівник або підприємець
___________
(підпис)
М.П.
Головний бухгалтер
___________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
ГАЗПА
предыдущая страница 62 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 64 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст