1
9
10
11
VI
Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки,®
усього (р.6.1 + р.6.2 + р.6.3)
6.1
спеціальне водокористування в частині використання води (р.4.1 р.ІУ - р.3.1 р.ІІІ), якщо
р.4.1 р.ІУ > р.3.1 р.ІІІ, або (р.6.1 р.УІ додатка або сума р.6.1 р.УІ додатків)
6.2
використання вод, які входять до складу напоїв (р.4.2 р.ІУ - р.3.2 р.ІІІ), якщо
р.4.2 р.ІУ > р.3.2 р.ІІІ, або (р.6.2 р.УІ додатка або сума р.6.2 р.УІ додатків)
6.3
використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження (р.4.3 р.ІУ - р.3.3 р.ІІІ), якщо р.4.3 р.ГО > р.3.3 р.ІІІ, або
(р.6.3 р.ІУ додатка або сума р.6.3 р.УІ додатків)
VII
Сума штрафу (нараховується платником самостійно) (р.7.1 + р.7.2 + р.7.3)
7.1
спеціальне водокористування в частині використання води (р.5.1 р.У х 5%)
7.2
використання вод, які входять до складу напоїв (р.5.2
р.У/
х 5%)
7.3
використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження (р.5.3 рЛА х 5%)
VIII
Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності®
на
арк.
IX
Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов’язання за минулий(і) період(и)9
на
арк.
’Повне та/або скорочене (за наявності) найменування, зазначене в установчих документах.
2На бажання платника.
Проставляється усіма водокористувачами, крім підприємств житлово-комунального господарства, коефіцієнт 1,439, установлений статтею
10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (із змінами) (далі - Закон № 835) та Законом України від 3 червня 2008
року N
2
309 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (із змінами) (далі - Закон N
2
309); підприємствами житлово-
комунального господарства проставляється добуток коефіцієнтів 0,3 та 1,439, установлених Законом N
2
309 та статтео 10 Закону № 835;
теплоелектростанціями за використання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату, простав-
ляється добуток коефіцієнтів 0,005 та 1,439, установлених Законом N
2
309 та статтею 10 Закону N
2
835.
Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).
5Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання.
6У разі потреби кількість рядків може бути збільшена.
Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.
"Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, або в разі зазначення уточнених показників у
складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно
виявлені помилки.
’Заповнюється у разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний подат-
ковий (звітний) період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.
Інформація, наведена в розрахунку, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)
Керівник або підприємець
______________
______________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер
______________
_______________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності
.20
_року
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)
За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.
Складено акт від
____________ 20__ року №
20
_року
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 63 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 65 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст