ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 березня 2002 р. № 133
Державна податкова інспекція (адміністрація)
----------------------------------------------------------------------------------
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ідентифікаційний код (номер)
(назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності)
(місцезнаходження або місце проживання, телефон)
Д О В ІД К А
про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства,
які зменшують або збільшують податкові зобов’язання у результаті виправлення
самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах
1. Звітний місяць, що уточнюється________________200_ року
2. Зміст помилки__________________________________________
3.
Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що підлягає
сплаті згідно зі звітом, у якому виявлено помилку
________ гривень
4.
Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що підлягає
сплаті згідно з уточненим звітом
________ гривень
5.
Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує
податкові зобов’язання у результаті виправлення помилки (рядок 3 - рядок 4)
________ гривень
6.
Сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка збільшує
податкові зобов'язання у результаті виправлення помилки (рядок 4 - рядок 3)
________ гривень
7.
Сума самостійно нарахованого штрафу в розмірі п’яти відсотків від суми недоплати
(рядок 6 х 5%)
________ гривень
Дата заповнення довідки «___ »___________________200_ року
Керівник підприємства (фізична особа —
суб’єкт підприємницької діяльності)_______________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Головний бухгалтер
_______________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Наведена інформація
є
правильною
М.П.
Проведено за карткою особового рахунку
(дата, підпис, посада, прізвище та ініціали посадової
особи органу державної податкової служби)
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 65 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 67 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст