Розділ II. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі
та допом огах із соціального страхування
на 1 ___________200_ року
(назва місяця, наступного після звітного періоду)
Назва показників
Код
рядка
Усього
3 неї за рахунок бюджетних коштів
(заповнюють бюджетні установи*)
усього
із гр.2 місцевий бюджет
А
Б
1
2
3
1. Сума заборгованості із виплати заробітної
плати усього, тис. грн.
2010
з неї — утворена у попередні роки
2020
Сума заборгованості із виплати заробітної плати
штатним працівникам, тис. грн. (із ряд.2010)
2030
\
/
Облікова кількість штатних працівників, яким
своєчасно не виплачена заробітна плата, усього,
осіб
2040
у тому числі за терміном утворення до трьох
місяців
2050
2. Сума заборгованості з оплати перших п’яти
днів тимчасової непрацездатності, що
здійснюється за рахунок коштів підприємства,
2090
тис. грн.
У
Сума заборгованості працівникам по допомогах
та інших виплатах, що здійснюються за рахунок
коштів Фонду державного соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності,
тис. грн.
2100
Сума заборгованості потерпілим від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності, за рахунок коштів підприємства,
тис. грн.
2110
/
\
3. Сума заборгованості з компенсаційних виплат
працівникам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, тис. грн.
(із ряд.2010 гр.2)
2120
2130
*) інш і підприємства та організації заповнюють гр.2 по ряд.20І0 лише за наявності заборгованості із виплат, зазначених у ряд.2120,
див. Інструкцію щодо заповнення форми
Додаткова інформація
1.
Якщо відповідно до п.1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників звіти з праці (форми № 1-ПВ термінова,
місячна та квартальна і № 3-ПВ термінова, піврічна) складаються за структурний підрозділ, ьеобхідно вказати нижче
інформацію, що стосується цього підрозділу
Найменування___________________________________________________________________ ______________ ___________________
Вид економічної діяльності_______________________________________________________________
________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт______________________________________________________________
(область, місто, район)
* 2. У разі зміни (збільшення або зменшення) показника порівняно з попереднім періодом вкажіть, будь ласка,
основну причину:
2.1.
середньої заробітної плати штатного працівника (по гр.1 ряд. 1070 / ряд. 1040 х 1000) + ; - 10% і більше
2) суми заборгованості із виплати заробітної плати (гр. 1 ряд.2010) + ; -
25% і більше
Керівник (власник)
Виконавець______
(підпис)
(ПІ.Б)
телефон:
факс:
електронна пошта:
(П.І.Б)
БУХГАЛТЕРІЯ
---------- *-----------
С
‘ ОгМ
/ІП-І
предыдущая страница 6 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 8 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст