Д од аток
д о Правил
ДОВІДКА
про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору
звітний період
____________
найменування підприємства
код згідно з ЄДРПОУ
____
по-
ряд-
ке) -
вий
но-
мер
Номер
партії
Паспорт
якості
Сертифікат
відповідності
Нормативний
документ,
ЗГІДНО 3
яким
вироблене
дизельне
паливо
Масова
частка сірки
в партії
дизельного
палива,
відсотків
Обсяг, тонн
Ставка
акцизного
збору, евро
за 1000
кілограмів
Курс гривні
Сума
нарахованого
акцизного
збору,
гривень
Устатковання (обладнання) підприємства забезпечує виробництво дизельного палива з вмістом
масової частини сірки не більше н іж ____відсотка
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
(підпис)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
------ ♦------
ГОСТА
о іг ш ц и
предыдущая страница 74 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 76 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст