Д одаток
д о Правил
ДОВІДКА
про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору
звітний період
____________
найменування підприємства
Устатковання (обладнання) підприємства забезпечує виробництво дизельного палива з вмістом
масової частини сірки не більше н іж ___ відсотка
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
(підпис)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
ГАЗІ'» »•«АИОИОІ »»ГДЯЦКІ
предыдущая страница 76 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 78 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст