Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 6
до Порядку заповнення та подання податкової декларації
з податку на додану вартість
01
Уточнюючий розрахунок
податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням
самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))
013
Спеціальні режими оподаткування:
0131
переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)
0132
сільськогосподарського підприємства (пункт 11.21 Закону)
0133
сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)
02
Звітний (податковий) період
(рік)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць)
(квартал)
(місяць)
• — якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку
04
Платник
(назва — для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи;
для спільної (сумісної) діяльності — назва, дата та номер договору)
041
— юридична особа
042
— фізична особа
043
— спільна (сумісна)
діяльність_________
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від
— представництво
044
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
06
Місцезнаходження платника податку (місце проживання)
Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail
Розрахунок подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
грн.
Код
рядка
Показники
Загальна
сума
1
2
3
1
Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):
X
1.1
код
20
21
22
23
1.2
сума ПДВ
1.3
код
23.1
23.2
24
1.4
сума ПДВ
• *
1.5
*'з цієї суми зараховано в рахунок сплати в наступному звітному періоді
2
Суми податкових зобов’язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного
періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було
допущено помилки1:
2.1
код
2.1
2.2
3
4
5
6
2.2
колонка
А (±)
2.3
колонка
Б(±)
БУХГАЛТЕРІЯ
< о с»
к п гм гіріі
предыдущая страница 77 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 79 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст