Місце для підклеювання
періодичних звітів
Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України
від 01.12.2000 р. №614
(із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказом ДПА
України від 28.04.2004 р. № 248)
ФОРМА № ЗВР-1
До державної податкової інспекції
ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА
КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК)
(реквізити суб’єкта підприємницької діяльності)
за
місяць 20
__ року
(грн. коп.)
3/п
Модифікація РРО
Фіскальний номер РРО (книги
обліку розрахункових операцій)
Сума розрахунків за звітний місяць
Сума податку на додану
вартість
Сума, що видана при
поверненні товару
загальна
за ставкою ПДВ 20%
1
2
3
4
5
6
7
Разом за всіма РРО (розрахунковими книжками):
Директор
(підпис, прізвище, ініціали)
Звіт прийняв
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер
М.П.
(підпис, прізвищ е, ініціали)
20
__року
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 7 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 9 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст