1
2
3
4
Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3)
5
Уточнення показник в рядків 18 - 18.2 д з кларації:
X
5.1
код
18
18.1
18.2
5.2
сума ПДВ (±)
6
Уточнена сума звіти
за кодами рядків де
ого періоду, у якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки,
кларації):
X
6.1
код
18
18.1
18.2
6.2
сума ПДВ
7
Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:
7.1
збільшення суми ПДВ, яка підлягає відображенню в особовому рахунку та повністю залишається у
розпорядженні сільськогосподарського підприємства
(рядок 18.1 декларації)
7.2
зменшення суми ПДВ, яка підлягає відображенню в особовому рахунку та повністю залишається у
розпорядженні сільськогосподарського підприємства
(рядок
18.1
декларації)
7.3
збільшення суми ПДВ, яка включається до валових витрат платника
(рядок 18.2 декларації)
7.4
зменшення суми ПДВ, яка включається до валових витрат платника
(рядок 18.2 декларації)
‘Інш і коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.
Д о розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації,
у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
_____________
(підпис)
Головний бухгалтер
_____________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
М.П.
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами Д П І (ДПА)
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності.
»
200
р.
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від«
»
200
р. №
(потрібне п
«
«
200
о.
означити)
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 80 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 82 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст