Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Д о д а то к 5
д о п о д а тко в о ї декларації з
п о д а т к у на д одану вартість
01
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі
контрагентів
011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий
(кореспондується з даними відповідної декларації)
02
Звітний (податковий) період
(рік)
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
(рік)
(квартал)
(місяць)
•Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;
якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.
04
Платник
(назва—для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім’я, по батькові—для фізичної особи;
для спільної (сумісної) діяльності — назва, дата та номер договору)
041
042
043
— юридична особа
фізична особа
— спільна (сумісна)
діяльність________
Договір про спільну (сумісну) діяльність від
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄД3П0У
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
N9 _________________
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Розділі. Податкові зобов’язання
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
(номер свідоцтва пзо
реєстрацію платника ПДВ)
грн.
з/п
Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)
Обсяг поставки (без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
1
2
3
Інші
Усього за місяць (квартал)
(рядок 1 декларації), в тому числі;
поставка основних фондів
передача товарів (послуг) комісіонером/ повіреним на умовах, передбачених п.4.7 ст.4
Закону (без суми комісійної винагороди)
Розділ II. Податковий кредит
з/п
Постачальник (індивідуальний
податковий номер)
Період* виписки податкових накладних, інших
документів, що дають право на податковий кредит
Обсяг поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
1
2
3
4
5
Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту
1
2
3
Усього за місяць (квартал)
(рядок 10.1 декларації), в тому числі:
придбання (будівництво, спорудження) основних фондів
проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари (послуги) на умовах, передбачених
п.4.7 ст.4 Закону
Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту
1
2
3
Усього за місяць (квартал)
(рядки 10.2 + 14 декларації):
*Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.
Дата подання розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
-----------*-----------
г ж п КРІІиСМ^ ІНГМЧЛІ
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 88 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 90 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст