Додаток 1
до П орядку подання звітності, пов’язаної із
за сто сув а н н я м реєстраторів розрахункових
операцій а б о використанням розрахункових
книж ок
Довідка
про використані розрахункові книжки
з а __________________ місяць 20___року
Суб’єктом підприємницької діяльності_______________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)_____________ , повністю використано у звітному місяці
розрахункові книжки у кількості______________ штук.
з/п
Номер
розрахунко-
вої книжки
Період використання
Кількість
анульованих
квитанцій
з/п
Номер
Період використання
Кількість
анульованих
квитанцій
початок
кінець
вої книжки
початок
кінець
Л
БУХГАЛТЕРІЯ
----------»----------
ГОСІІ П П '*<Ы » ІУІГШСМ
предыдущая страница 8 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 10 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст