Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Д о д а то к 4
д о п о д а тко в о ї декларації з
п о д а тку на д одану вартість
ЗАЯВА
про повернення суми бюджетного відшкодування
02
Подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в.
03
До декларації за звітний (податковий) період
(рік)
(квартал)
(місяць)
04
Платник
(назва—для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові —для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності —назва,
дата та номер договору)
041
— юридична особа
042
— фізична особа
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
043
— спільна (сумісна)
діяльність
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну)
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІД
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (облікзвий)
номер платника
05
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
06
Місцезнаходження платника податку (місце проживання)
Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail
Відповідно до пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість»
бюджетне відшкодування у сумі __________________________________________
(вказується словами)
визначеній у податковій декларації з податку на додану вартість за
просимо перерахувати на рахунок
№ ______________ , МФО_____
(назва банку)
__ гривень,
200__ року,
Дата подання заяви
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 89 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 91 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст