В ідм ітка про одерж ання
(ш там п ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 1
до податкової декларації з податку
на додану вартість
1
Розрахунок коригування сум ПДВ
до податкової декларації з податку на додану вартість
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість.
02
Звітний (податковий) період
(рік)
(квартал)
(місяць)
03
Платник
(назва—для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові—для фізичної особи;
для спільної (сумісної) діяльності—найменування, дата та номер договору)
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний нсмер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від _______ № ____________
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
034
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
04
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
031
— юридична особа
032
— фізична особа
033
— спільна (сумісна)
діяльність
Розділ І. Коригування податкових зобов’язань
з/п
Отримувач (покупець)
Податкова
накладна, за якою
проводиться
коригування
Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної
Підстава для
коригування
податкових
зобов’язань з
податку на
додану вартість
рядок 8
Обсяг
по-
ставки
(без
ПДВ)
(+ чи -)
Сума
ПДВ
(+ чи -)
назва
(П.І.Б. для
фізичних осіб)
індивідуальний
податковий
номер
дата
номер
номер
дата отримання
отримувачем
(покупцем) розрахунку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Усього: рядок 8 (+ чи -)
Розділ II. Коригування податкового кредиту
грн.
з/п
Постачальник
(продавець)
Податкова
накладна, за якою
проводиться
коригування
Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної
Підстава для
коригування
податкового
кредиту 3
податку на
додану вартість
рядок 16
Обсяг
по-
ставки
(без
ПДВ)
(+ чи -)
Сума
ПДВ
(+ чи -)
назва
(П.І.Б. для
фізичних осіб)
індивідуальний
податковий
номер
дата
номер
номер
дата отримання
отримувачем
(покупцем) розрахунку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Усього: сума значень рядків (16.1
+
16.2
+
16.3
+
16.4)
(+
чи
-)
Дата подання
розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної особи
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
БУХГАЛТЕРІЯ
ГАЗ ПА
ММЬСМЛІ СПГАДІІМ
предыдущая страница 92 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 94 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст