Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом н а _____________ 200
_року
________________________________________________________________(тис, грн. з одним десятковим знаком)
Найменування показників
рядка
Дебіторська
Кредиторська
Довго-
строкова
заборго-
ваність
Поточна
заборгованість
Д овго-
строкова
заборго-
ваність
Поточна
заборгованість
усього
з неї про-
строчена
усього
з н еї про-
строчена
А
Б
1
2
3
4
5
6
Усього: (ряд.020 + 030)
010
Між підприємствами та установами в межах
України — усього
020
3 суб'єктами господарської діяльності інших країн
030
у тому числі:
з країнами СНД
040
з них:
Росія
050
Туркменістан
060
Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року
Керівник (власник)
Виконавець______
телефон:________
(підпис)
(П.І.Б.)
факс: _
(П.І.Б.)
електронна пошта:
БУХГАЛТЕРІЯ
предыдущая страница 98 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн следующая страница 100 Бухгалтерия 2009 04 приложение читать онлайн Домой Выключить/включить текст