Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 923,
приймальна комісія ВСТАНОВИЛА:
1. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником _____________________________________________ _
який виконав
(назва організації)
(види робіт)
та субпідрядними організаціями, які виконували _________
(назва організації та види виконаних робіт)
2.
Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником
який виконав
(назва організації)
(назва частин або розділів документації)
та субпідрядними організаціями, які виконували ____________________
(назва організації та види виконаних робіт)
3. Проектна документація затверджена
(назва розпорядчого документа замовника)
«___» _____________ 20__ р. № _________
4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва органу державного архітектурно-будівельного контролю)
«
__» ____________ 20
_ р. № ________
5. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:
початок робіт ______________________; закінчення робіт ______________________
(місяць, рік)
(місяць, рік)
6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні показники (потужність, продуктивність, ви-
робнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо
(заповнюється на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або -основних видів
послуг):
Основні
показники
об'єкта
Одиниця
виміру
За проектом
За архітектурно-технічним паспортом
загальний
у тому числі пускового
комплексу або черги
загальний
у тому числі пускового
комплексу або черги
1
2
3
4
5
6
Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння
проектних потужностей у початковий період ________ _________________________________________________
(факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)
предыдущая страница 28 Бухгалтерия 2009 05 читать онлайн следующая страница 30 Бухгалтерия 2009 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст