УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради
з питань податкової та митної політики
від 14.03.2008 р. № 9
Голова Комітету С.А.Терьохін
Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166
(у редакції наказу ДПА України
від 17.03.2008 р. № 159 (зі змінами, внесеними
наказом ДПАУ від 21.01.2009 р. № 8)
01
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
011
Звітна
012
Звітна нова
02
| Звітний (податковий) період
]
П
М "І
(рік)
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
-----
1
_
LJ
_
U
І
І
Г П
за який виправляються помилки
______
ш
____
(квартал)
(МІСЯЦЬ)
*Якшо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації
04
Платник
(назва — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи;
для спільної (сумісної) діяльності - назва, дата та номер договору)
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від___________________________ № _________________
041
— юридична особа
042
— фізична особа
043
— спільна (сумісна)
діяльність
044
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
Ідентифікаційний код платника
згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
05
Індивідуальний податковий
номер платника ПДВ
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
06
Місцезнаходження платника податку (місце проживання)
Поштовий індекс
------- 1
І
і
І
Телефон
Факс
E-mail
Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
(район, місто)
07
І |
|— ознака визначення ВІД'ЄМНОГО значення І відмітка (X) робиться платником при заповненні рядка 21 цієї декларації |
[
08
| |
|— ознака бюджетного відшкодування
| відмітка (X) робиться платником при заповненні рядка 25 цієї декларації|
09
І І
І— ознака підприємства суднобудування
|
10
І І
І — ознака підприємства літакобудування
грн.
Код
рядка
І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Обсяги
поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
Колонка А
Колонка Б
і
Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20
відсотків, крім імпорту товарів
2
Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:
X
X
2.1
експортні операції
0
2.2
інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою
0
3
Операції, що не є об'єктом оподаткування (п.3.2 ст.З Закону)
X
4
Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону,
інші нормативно-правові акти)
X
5
Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А)
X
5.1
з рядка 5 — загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
(р. 1 + р.2.1 + р.2.2 + р.4) колонки А
6
Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено
шляхом оформлення податкового векселя (п.11.5 ст.11 Закону)
Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)
7
Послуги, отримані від нерезидента на митній території України
8
Коригування податкових зобов'язань (+ чи -) (у разі заповнення цього рядка
обов'язковим є подання додатка 1 до декларації):
(+ чи -)
8.1
самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій
декларації
предыдущая страница 19 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 21 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст