III. РОЗРАХУНКИ 3 БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Сума ПДВ
Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного
звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17):
X
18.1
позитивне значення (+)
18.2
від'ємне значення (•)
19
Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку
на додану вартість при імпорті товарів (п. 11.5 ст. 11 Закону):
X
19.1
суми податку на додану вартість, які не підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у
поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, видані в поточному звітному
(податковому) періоді) (рядок 6 податкової декларації)
-
19.2
до збільшення (+):
суми податку на додану вартість, які підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у
поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, термін погашення яких припадає на
поточний звітний (податковий) період) (додати перелік)
+
20
Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту
поточного звітного (податкового) періоду
(позитивне
значення суми рядків 18 і 19)
21
Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту
поточного звітного (податкового) періоду
(від'ємне
значення суми рядків 181 19)
22
Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду:
X
22.1
у зменшення суми податкового боргу з ПДВ
22.2
до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 22.1)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.1 податкової декларації
наступного звітного періоду*)
23
Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду,
що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 23.1 + рядок 23.2 + рядок 23.3 + рядок 23.4):
23.1
значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього звітного періоду*
23.2
значення рядка 26 податкової декларації попереднього звітного періоду
23.3
значення рядків 8.5 та 8.6 додатка 5 (до Порядку заповнення та подання декларації) попереднього
звітного (податкового) періоду*
(+ чи -)
23.4
зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу
(+ чи -)
24
Залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням
суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду
(рядок 23 - рядок 20, позитивне значення)
25
Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 розрахунку суми бюджетного
відшкодування) (рядок 25.1 або рядок 25.2):
25.1
на рахунок платника у банку
25.2
у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів
26
Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу
податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 - рядок 25)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду)
27
Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду,
з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду
(рядок 20 - рядок 23, позитивне значення)
28
Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки
28.1
загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1):
X
28.2
позитивне значення (+)
28.3
від'ємне значення (-)
•Для підприємств суднобудування і літакобудування —
податкової декларації (уточнюючого розрахунку) поточного звітного періоду.
Відмітка про застосування касового методу податкового обліку:
дата початку застосування касового методу
з моменту реєстрації платником ПДВ
і
м
м
і
(рік)
(квартал)
(місяць)
| після реєстрації платником ПДВ
|
|
|
|
]
|
|
|
(рік)
(квартал)
(місяць)
дата закінчення застосування касового методу
I I
І П
І
І
І
І
І
(р к)
(квартал)
(місяць)
Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду
предыдущая страница 21 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 23 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст