Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 1
до податкової декларації з податку
на додану вартість
1
Розрахунок коригування сум ПДВ
до податкової декларації з податку на додану вартість
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість.
02
Звітний (податковий) період
(рік)
(квартал)
(місяць)
| 03 | Платник
(назва — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи;
для спільної (сумісної) діяльності — найменування, дата та номер договору)
031
032
033
— юридична особа
— фізична особа
— спільна (сумісна)
діяльність______
Договір про спільну (сумісну) діяльність від
N9
034
— представництво
нерезидента, що не
має статусу
юридичної особи
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО
Реєстраційний (обліковий)
номер платника
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника
04
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Розділ І. Коригування податкових зобов’язань
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ)
грн.
з/п
Отримувач (покупець)
Податкова
накладна, за якою
проводиться
коригування
Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної
Підстава для
коригування
податкових
зобов’язань з
податку на
додану вартість
рядок 8
Обсяг
по-
ставки
(без
ПДВ)
(+ чи -)
Сума
ПДВ
(+ чи -)
назва
(П.І.Б. для
фізичних осіб)
індивідуальний
податковий
номер
дата
номер
номер
дата отримання
отримувачем
(покупцем) розрахунку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Усього: рядок 8 (+ чи -)
Розділ II. Коригування податкового кредиту
грн.
з/п
Постачальник
(продавець)
Податкова
накладна, за якою
проводиться
коригування
Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної
Підстава для
коригування
податкового
кредиту 3
податку на
додану вартість
рядок 16
Обсяг
по-
ставки
(без
ПДВ)
(+ чи -)
Сума
ПДВ
(+ чи -)
назва
(П.І.Б. для
фізичних осіб)
індивідуальний
податковий
номер
дата
номер
номер
дата отримання
отримувачем
(покупцем) розрахунку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Усього: сума значень рядків (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4) (+ чи -)
Дата подання
розрахунку
Наведена інформація є достовірною.
Керівник
Головний бухгалтер
Платник ПДВ
(для фізичної особи —
платника податку)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 23 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 25 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст